REACT Đào tạo nhân rộng nội bộ lần 2 tại Đại học Nông Lâm Huế "Lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: Thích ứng, Chiến lược quản lý rủi ro: Lý thuyết và thực tiễn"

Home > News > REACT Đào tạo nhân rộng nội bộ lần 2 tại Đại học Nông Lâm Huế "Lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: Thích ứng, Chiến lược quản lý rủi ro: Lý thuyết và thực tiễn"
Khóa đào tạo nhân rộng nội bộ thứ hai về Lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: Chiến lược thích ứng, quản lý rủi ro đã được tổ chức bởi các đối tác REACT từ Đại học Nông Lâm Huế, ngày 27/4/2018. Khóa đào tạo nhận được sự tài trợ của chương trình Erasmus + (REACT).

                                                        

Mục tiêu chính của buổi tập huấn diễn ra tại Đại học Nông Lâm Huế (Việt Nam) là tạo cơ hội cho những người đang thực hiện nghiên cứu và nghiên cứu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu tại HUAF để nâng cao kiến ​​thức và hiểu biết về khí hậu Thay đổi và khuôn khổ quốc tế liên quan đến hành động CC và tìm hiểu cách phân tích / ngăn chặn / quản lý rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và phát triển các giải pháp quản lý rủi ro, thích ứng và giảm nhẹ thông qua các nghiên cứu điển hình của địa phương.
 
Khóa đào tạo đã thu hút 32 người tham dự từ các khoa liên quan đến nông nghiệp và lâm nghiệp, cán bộ các trung tâm nghiên cứu tại Đại học, văn phòng quản lý đào tạo đại học / sau đại học và sinh viên thạc sĩ đang nghiên cứu và nghiên cứu liên quan đến biến đổi khí hậu.

                                                       
Các chủ đề sau đã được trình bày: Thích ứng, Chiến lược quản lý rủi ro (TS. Hồ Thanh Hà), Công cụ phương pháp quản lý Biến đổi khí hậu (TS. Phạm Hữu Tỷ) và Nghiên cứu trường hợp địa phương về ứng dụng quản lý rủi ro và bài tập thực hành (TS. Ngô Tùng Đức) )

Tại buổi tập huấn, các diễn giả trình bày chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro và các công cụ phương pháp liên quan, cũng như một số nghiên cứu điển hình. Những người tham gia đã bình luận và thảo luận về các chủ đề một cách tích cực.