Slideshow

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI DỰ ÁN REACT
 

GIỚI THIỆU

REACT - “Tăng cường các thay đổi khí hậu và đổi mới năng lực nghiên cứu BĐKH tại Campuchia, Lào và Việt Nam” - Dự án xây dựng năng lực Erasmus + 3 năm được đồng tài trợ bởi Ủy ban châu Âu nhằm hỗ trợ các tổ chức giáo dục đại học ở Campuchia, Lào và Việt Nam tăng cường năng lực và hợp tác khu vực bằng cách thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới hiệu quả trong biến đổi khí hậu.

Read more

VIDEO

ĐỐI TÁC

TIN MỚI NHẤT

Date: 
27/04/2018

Khóa đào tạo nhân rộng nội bộ thứ hai về Lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: Chiến lược thích ứng, quản lý rủi ro đã được tổ chức bởi các đối tác REACT từ Đại học Nông Lâm Huế, ngày 27/4/2018. Khóa đào tạo nhận được sự tài trợ của chương trình Erasmus + (REACT).

Date: 
19/04/2018

Khóa tập huấn nhân rộng nội bộ lần đầu tiên về lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: Những ví dụ thực tiễn, đã được tổ chức bởi các đối tác REACT từ Đại học Nông Lâm Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2018. Khóa đào tạo được tài trợ bởi Dự án Nâng cao năng lực cho Giáo dục đại học của Erasmus + chương trình (REACT).

EVENTS

Date: 
Thứ hai, Tháng 7 9, 2018 - 09:00 to Thứ tư, Tháng 7 11, 2018 - 13:00

Các hoạt động tập huấn biến đổi khí hậu tại HEIs lần này sẽ diễn ra tại Đại học Nông nghiệp Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 năm 2018.

Date: 
Thứ sáu, Tháng 3 9, 2018 -
08:30 to 17:00

Dành cho các đối tác REACT để cập nhật tình trạng dự án, lên kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai.

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI