Hội nghị điều hành REACT lần thứ hai

Home > Hội nghị điều hành REACT lần thứ hai

Hội nghị điều hành REACT lần thứ hai

09/03/2018

Dành cho các Đối tác của REACT.

Mục tiêu:

Để cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng hiện tại của dự án, xác định và cung cấp các giải pháp cho những thách thức đã nảy sinh và đồng ý về các bước thực hiện các hoạt động sắp tới.

Để các đối tác có thể thảo luận với các nhà lãnh đạo Gói công việc về nội dung và phương pháp luận của các gói công việc tương ứng của họ (Điều gì đang hoạt động? Điều gì không? Giải quyết vấn đề; Phản hồi).

Để chuẩn bị các Báo cáo tạm thời.

Để cập nhật Kế hoạch làm việc của dự án trong thời gian tới