Thảo luận về Biến đổi khí hậu và REACT tại MEDCOP ở Tangiers

Home > News > Thảo luận về Biến đổi khí hậu và REACT tại MEDCOP ở Tangiers
Các cuộc họp của Trung tâm nghiên cứu Khí hậu Địa Trung Hải 2017 hoặc MEDCOP đã diễn ra tại khách sạn Maison Méditerranéene du Climat ở Tangiers, Morocco, vào ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2017. Họ tập hợp các bên liên quan để thảo luận về các thể chế và chương trình  từ khắp vùng Địa Trung Hải để trình bày những tiến bộ về mặt đổi mới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và các lĩnh vực công việc để hiểu rõ hơn về các lãnh thổ ở cấp độ khu vực để thích ứng và giảm nhẹ.

Bà Vesperini từ đối tác REACT IEMSR được mời trình bày các giải pháp về đào tạo theo 3 chủ đề: nâng cao nhận thức, đào tạo ban đầu về chủ đề và học tập. Đặc biệt, Vesperini đã giới thiệu các sáng kiến ​​xây dựng năng lực trong bối cảnh dự án REACT và chia sẻ kế hoạch xây dựng năng lực WP4, bao gồm Kế hoạch đào tạo và cơ cấu đào tạo mô-đun giảng viên và nhân rộng nội bộ và quốc gia. Bà nhấn mạnh rằng các vấn đề mà các nước đang phát triển phải đối mặt với Biến đổi khí hậu là phổ biến đối với tất cả các nước đang phát triển, cho dù họ đến từ Maghreb hay Đông Nam Á, và nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Liên minh châu Âu trong việc hỗ trợ giải quyết chúng.