News

Home > News
27/04/2018

Khóa đào tạo nhân rộng nội bộ thứ hai về Lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: Chiến lược thích ứng, quản lý rủi ro đã được tổ chức bởi các đối tác REACT từ Đại học Nông Lâm Huế, ngày 27/4/2018. Khóa đào tạo nhận được sự tài trợ của chương... Read More

19/04/2018

Khóa tập huấn nhân rộng nội bộ lần đầu tiên về lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: Những ví dụ thực tiễn, đã được tổ chức bởi các đối tác REACT từ Đại học Nông Lâm Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2018. Khóa đào tạo được tài trợ bởi Dự án Nâng... Read More

06/03/2018 to 08/03/2018

Phần đào tạo và huấn luyện lần thứ hai của REACT về chủ đề “Giải quyết biến đổi khí hậu” đã diễn ra tại Kampong Cham, Campuchia, từ ngày 6 đến 8 tháng 3 năm 2018, do Đại học Heng Samrin Thbongkhmon (UHST) tổ chức.

15/12/2017 to 16/12/2017

Bà Catherine Vesperini từ IEMSR đại diện cho dự án REACT tại MEDCOP 2017 tại Tangiers, Morocco.

12/12/2017

Ngày 12/12/2017, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM đã tổ chức hội thảo mang tên “Biến đổi khí hậu: Khủng hoảng môi trường toàn cầu trong hệ thống toàn thế giới” do GS. R. Scott Frey... Read More

29/11/2017

Các đối tác REACT từ Đại học Quốc gia Lào, Đại học Souphanoubong, Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NIER) và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự một cuộc họp nhóm vào ngày 29/11 tại Yangon, Myanmar.

23/11/2017 to 24/11/2017

REACT đã có mặt tại một cuộc họp nhóm CBHE được tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục, Truyền Thông và Văn hóa (EACEA) của Ủy ban châu Âu ngày 23/11/2017 tại Phnom Penh,... Read More

03/11/2017
Hội nghị bàn tròn REACT lần thứ nhất  “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới trong biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan”.
30/10/2017 to 01/11/2017

Dự án REACT tổ chức mô-đun đào tạo huấn luyện nâng cao năng lực lần đầu tiên “Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới” tại Luang Prabang (Lào) từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2017.