REACT Đào tạo nhân rộng nội bộ tại Đại học Nông Lâm Huế "Lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: Những ví dụ thực tiễn"

Home > News > REACT Đào tạo nhân rộng nội bộ tại Đại học Nông Lâm Huế "Lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: Những ví dụ thực tiễn"
Khóa tập huấn nhân rộng nội bộ lần đầu tiên về lồng ghép biến đổi khí hậu trong nghiên cứu: Những ví dụ thực tiễn, đã được tổ chức bởi các đối tác REACT từ Đại học Nông Lâm Huế, ngày 19 tháng 4 năm 2018. Khóa đào tạo được tài trợ bởi Dự án Nâng cao năng lực cho Giáo dục đại học của Erasmus + chương trình (REACT).

Mục đích chính của cuộc họp diễn ra tại Đại học Nông Lâm Huế (Việt Nam), là tạo cơ hội cho những người thực hiện nghiên cứu và nghiên cứu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu tại HUAF có một tầm nhìn mang tính hệ thống và thực dụng hơn, làm việc cùng nhau tốt hơn trong việc phát triển, triển khai và giám sát các công trình.
 
Khóa đào tạo đã thu hút 15 sinh viên Thạc sĩ, giáo sư và nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, đại diện cho tất cả các tổ chức HUAF và sinh viên Thạc sĩ, những người quan tâm đến chủ đề nhân rộng.
                                                         
Các chủ đề sau đã được giải quyết: Biến đổi khí hậu trong nghiên cứu (TS Ngô Tùng Đức), Chiến lược lập bản đồ và tham gia cho các bên liên quan (bà Lê Thị Thúy Hằng) và các nhóm nghiên cứu và nghiên cứu liên ngành (TS. Phạm Hữu Tỷ).

Tại buổi tập huấn, các diễn giả đã mô tả tình hình nghiên cứu biến đổi khí hậu, xác định điểm mạnh, điểm yếu và hạn chế, đề xuất các giải pháp khắc phục và phát triển và đưa ra các ví dụ điển hình. Những người tham gia đã bình luận và thảo luận về các chủ đề tích cực.