Hội nghị điều hành REACT lần thứ nhất

Home > Hội nghị điều hành REACT lần thứ nhất

Hội nghị điều hành REACT lần thứ nhất

02/11/2017 to 28/02/2018

Dành cho các Đối tác của REACT.

Mục tiêu:

Để cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng hiện tại của dự án và đồng ý các bước để thực hiện các hoạt động sắp tới.

Để các đối tác có thể thảo luận với các nhà lãnh đạo Gói công việc về nội dung và phương pháp luận của các gói công việc tương ứng của họ (Điều gì đang hoạt động? Điều gì không? Giải quyết vấn đề; Phản hồi)
Để cập nhật kế hoạch làm việc của dự án.