Hội nghị bàn tròn REACT lần thứ nhất

Home > Hội nghị bàn tròn REACT lần thứ nhất

Hội nghị bàn tròn REACT lần thứ nhất

03/11/2017

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và đổi mới trong biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan

Được tổ chức bởi Đại học Souphanouvong - Chitchareune Mouangluang Hotel, Luang Prabang, Lào 

Nhằm hỗ trợ các viện nghiên cứu, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và sinh viên của HEI; các cơ quan chức năng và các bên liên quan (ví dụ: doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan, tổ chức phi chính phủ, vv .. - cho các vấn đề biến đổi khí hậu hoặc các vấn đề liên quan như tác động môi trường hoặc quản lý rủi ro) ở cấp địa phương và quốc gia ở Luang Prabang và Lào.

Mục tiêu:

Khuyến khích thảo luận về tầm quan trọng của việc phát triển nghiên cứu chất lượng cao các nghiên cứu trong Biến đổi khí hậu và các ngành liên quan trong các lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế của Lào và khu vực chung của khu vực Đông Nam Á.

Để đưa ra một văn bản kết luận bao gồm những thách thức cụ thể cho Lào để quản lý và thực hiện tốt hơn Nghiên cứu, Phát triển và Đổi mới trong Biến đổi khí hậu với quan điểm đa ngành, cũng như các khuyến nghị cải thiện chương trình liên quan đến biến đổi khí hậu hiện có. cách tiếp cận dựa trên năng lực hơn.
Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tham gia!