Nghiên cứu và khả năng đổi mới biến đổi khí hậu tăng cường ở Campuchia, Lào và Việt Nam