Tập huấn đào tạo cho các giảng viên và nhà nghiên cứu của REACT lần thứ 2

Home > Tập huấn đào tạo cho các giảng viên và nhà nghiên cứu của REACT lần thứ 2

Tập huấn đào tạo cho các giảng viên và nhà nghiên cứu của REACT lần thứ 2

06/03/2018 to 08/03/2018

Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

Khách sạn LBN Asia, Kampong Cham, Cambodia - Được tổ chức bởi Đại học Heng Samrin Thbongkhmum

Nhằm vào các viện nghiên cứu, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý của HEIs làm việc trong các dịch vụ hỗ trợ và trong Biến đổi khí hậu.

Mục tiêu:

Dành cho học viên để nâng cao kiến ​​thức và hiểu biết của họ về Biến đổi khí hậu và chương trình quốc tế liên quan đến các hành động Biến đổi khí hậu.

Dành cho học viên để tìm hiểu cách phân tích / ngăn chặn / quản lý rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và phát triển các giải pháp quản lý rủi ro, thích ứng và giảm nhẹ thông qua các nghiên cứu điển hình của địa phương.

Liên hệ với chúng tôi ngay nếu bạn muốn tham gia!