News

Home > News
06/07/2018
ໜ່ວຍງານ REACT ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ກ່ຽວກັບການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: “Creating a Climate Change Awareness, Adaptation and Mitigation for Researchers, Lecturers and Students at SU Read More
27/04/2018
ເປັນການຈັດຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ ຄັ້ງທີສອງທີ່ຈັດຂື້ນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເວ້ Hue University of agriculture and Forestry ເຊີ່ງຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 27 ເມສາ (04) 2018 ປະເທດຫວຽດນາມ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການວິໄຈສະພາບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, Read More
19/04/2018
ການວິໄຈກ່ຽວກັບການບູລະນາການສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຊີ່ງຖືກຈັດຂື້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດຫຽດນາມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລເວ້ (Hue University of agriculture and Forestry) ຄູ່ຮ່ວມຂອງໂຄງການ REACT ເປັນເຈົ້າພາບ ເຊີ່ງຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 19 ເມສາ (04) 2018. Read More
06/03/2018 to 08/03/2018
ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງຄູຝຶກຢູ່ທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ (Module 2) ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງທີສອງຂອງຄູຝຶກແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ Khampong Cham, ປະເທດກຳປູເຈຍ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 06 – 08 ມີນາ (03) 2018. ໂດຍ University Heng Samrin Thbongkhmon Read More
15/12/2017 to 16/12/2017
ກອງປະຊຸມສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງທະເລ Mediterrannean 2017  ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ສູນ Maison Me`diterrane`ene du Climat ໃນເມືອງ Tangiers, ປະເທດ Morocco ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 16 ທັນວາ (12) 2017. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີສະຖາບັນການສຶກສາ, ນັກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ Read More
12/12/2017
 ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2017, ຢູ່ທີ່ສູນການສຶກສາຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສັງຄົມສາດ ແລະ ມະນຸດສາດ ໂຮ່ຈີ່ມີນ ໄດ້ຈັດມີການສຳມະນາພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້:  “ການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບອາກາດ: ວິກິດການທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂລກ’ Read More
29/11/2017
ຄູ່ຮ່ວມກັບ REACT ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ໃນລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ, ສະຖາບັນການວິໄຈເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ(National Institute Economic Research) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສັງຄົມສາດ ແລະ ມະນຸດສາດ ແຫ່ງ ໂຮຈີ່ມິນ ຂອງປະເທດ ສ.ສ. ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ Read More
23/11/2017 to 24/11/2017
ອົງການບໍລິຫານການສຶກສາ, ການປະສານສຽງ ແລະ ວັດທະນະທຳ (EACEA) ຂອງ ຄະນະກຳມາ ທິການຍູໂຣບ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການດ້ານການສຶກສາຂອງສະຫະພາບຍູໂລບໃນນາມຂອງຄະນະກຳມາທິການ ຍູໂລບ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ Cluster ຮ່ວມກັບອົງການທັງໝົດຂອງ CHBE ເຊິ່ງກຳລັງດຳເນີນການ Read More
03/11/2017
ອົງການ REACT ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳມະນາໂຕະມົນຄັ້ງທຳອິດ ໃນລະດັບພາກພື້ນເອເຊຍຕາ ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການສະໜັບສະໜູນການວິໄຈ, ການພັດທະນາ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃນການປ່ຽນແປງສະພາບພູມອາກາດ ແລະ ພາກສະໜາມ; ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ ທີ ໂຮງແຮມຈິດຈະເລີນ Read More